Trans_Art_Laboratori

Trans_Art_Laboratori proposa com a marc de treball específic el reconeixement i la recerca entorn les interaccions entre la pràctica artística contemporània i l’àmbit educatiu reglat, posant especial èmfasi en el treball col·laboratiu. Desenvolupa dues línies de treball:

Un procés de recerca entorn a les interaccions entre les pràctiques artístiques i l’àmbit educatiu reglat fent especial èmfais en la ànalisis del context català i una segona línea en forma de projecte pràctic.

Aquests dos processos donen com a resultat final una publicació (on es posa en relació la recerca i el desenvolupament del projecte pràctic) i un arxiu d’arts i educació de consulta pública.

Trans_Art_Laboratori / Context educatiu és un projecte impulsat i produït per la Plataforma Trans_Art_Laboratori amb el finançament de l’Institut de Cultura de Barcelona, el Districte de Sant Martí i el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, i dirigit pel col·lectiu Sinapsis.

El projecte d’art en context educatiu impulsat per Trans_Art_Laboratori proposa a les entitats i els equipaments col·laboradors crear una xarxa de treball en la qual cada un dels implicats s’avingui a experimentar amb nous formats de treball per plantejar altres formes d’interacció entre la praxi educativa i l’artística.

La col·laboració entre la Plataforma Trans_Art_Laboratori, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Centre Cívic de Can Felipa, l’Escola Miralletes i l’Institut Sant Josep de Calassanç té com a punt de partida el reconeixement d’objectius comuns, però també la capacitat de proposar un projecte que respecti la manera heterogènia d’entendre la relació entre l’art i l’educació.

El procés de treball desenvolupat s’entén com un projecte de mediació entre l’àmbit artístic i l’educatiu. Així s’afavoreix que els processos educatius desenvolupats a l’escola i a l’institut esdevinguin també pràctiques culturals que es difonen perquè arribin al públic en general.
Al seu torn, la pràctica artística s’ha plantejat des del començament en diàleg amb el camp educatiu, de manera que aquest punt de partida es converteix en el motor dels processos de creació. D’aquesta manera, el que és educatiu és el mateix objecte d’interès dels treballs exposats, i no pas un element de mediació pedagògica afegit al final dels processos de treball.

Es pot ampliar aquesta informació visitant el bloc del procés.

Esquema del procés de treball del projecte pràctic.